Naše produkty- vybrané


Pomoc pri prekonaní

€59,99€42,99
€79,99€54,99

Poslaním Dr. Lumbara je poskytnúť podľa možnosti jednoduchú úľavu bez liekov, pri akejkoľvek bolesti, ktorá môže byť spojená s pretrvávajúcou bolesťou.