Naše voliteľné produkty


Pomoc pri prekonani pretrvávajúcich bolesti

€59,99€39,99
€49,90€44,90

Poslaním Dr. Lumbara je poskytnúť podľa možnosti jednoduchú úľavu bez liekov, pri akejkoľvek bolesti, ktorá môže byť spojená s pretrvávajúcou bolesťou.